Projekotwanie sztachety z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie ploty z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie oprócz kilku wypadków.

Ogrodzenia PCV na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plotki z plastiku na plot i bramę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane plot plastikowe na plot i furtkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s